MAIL US ARTpraca Natalii Okoń-Rudnickiej


 Mail Us Art to klasyczna akcja mail artowa. Polega ona na wysyłaniu (pocztą tradycyjną i internetową) jakichkolwiek przykładów własnej twórczości do siedziby Wrocław Mail Art Project 2010, czyli Centrum Kultury "Zamek".
Wszystkie nadesłane prace znajdą się na blogu, wezmą także udział w międzynarodowej wystawie w galerii Centrum Kultury "Zamek" we Wrocławiu (15.10-30.11.2010r.). Najciekawsze z nich zostaną opublikowane w katalogu wystawy.


Wyślij nam swoją pracę.
Send us your artistic work.

Temat i technika dowolna.
All subjects and forms are acceptable.

Termin: do 10 października 2010 r.
Deadline: October 10, 2010.


Adres/Address:
Centrum Kultury "Zamek"
pl. Świętojański 1
54-076 Wrocław