Wrocław Mail Art Project 2010 AFTERLIFEPropozycja ekspozycji wystawy 
„Wrocław Mail Art Project 2010 AFTERLIFE” 
zorganizowanej w ramach starań Wrocławia 
o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016.

W zeszłym roku Centrum Kultury „Zamek” przeprowadziło rozbudowany projekt inspirowany ruchem mail artowym. Działania podsumowała wystawa pn. „Mail Us Art”. Jej uczestnikiem mógł zostać każdy, kto wysłał do Centrum Kultury „Zamek” przykład własnej twórczości. Reakcja artystów przeszła nasze najśmielsze oczekiwania, otrzymaliśmy 177 przesyłek z 36 krajów. Oprócz weteranów mail artu (m.in. Keith Bates, Ryosuke Cohen, Clemente Padin) do projektu przystąpili twórcy, którzy wcześniej nie wiedzieli o istnieniu tego kierunku. W skład ekspozycji weszły tradycyjne autorskie pocztówki, karty, znaczki i ziny mail artowe, ale też obrazy i ich zdjęcia, fotografie, grafiki warsztatowe i komputerowe, kolaże, utwory muzyczne (zapisy nut jak i mp3) oraz przykłady poezji konkretnej i nowej typografii. Całość stanowi niesamowity przykład artystycznej kooperacji.

Chcielibyśmy zaproponować Państwa instytucji ekspozycję „Mail Us Art”. Eksponaty nie wymagają dużej powierzchni, gdyż większość ma format pocztówki. 
Kontakt: centrum@zamek.wroclaw.pl, tel. 0048 71 349 35 36
 Proposal of presenting an exhibition 
''Wrocław Mail Art Project 2010 AFTERLIFE''
organized within the scope of efforts made by Wrocław
to win the title of the ''European Capital of Culture 2016''


Last year the ''Zamek'' Culture Centre carried out an extensive project inspired by the mail art movement. These activities found their culmination in the exhibition ''Mail Us Art''. This exhibition could be participated by anyone who sent to the ''Zamek'' Culture Centre samples of their works. The reaction of the artists exceeded all our expectations. We received 177 mails from 36 countries. Apart from the mail art veterans (such as e.g. Keith Bates, Ryosuke Cohen, Clemente Padin), the project was joined by artists who had not known about this movement before. The exhibition included traditional author's postcards, cards, stamps and mail art zines, as well as paintings and photographs, workshop and computer graphics, collages, pieces of music (musical notation and mp3), and examples of concrete poetry and new typography. The whole is an amazing example of artistic cooperation.      

We would like to ask you to consider presenting the exhibition ''Mail Us Art'' by your institution. The exhibits do not require much space, since most of them is of a postcard size.

The project blog: www.mailusart.blogspot.com
Inquiries: centrum@zamek.wroclaw.pl, tel. 0048 71 349 35 36